skip to Main Content

Nakon kupovine 4 kutije Ferrosal-a, dobijate 1 kutiju Ferrosal-a GRATIS

  • Prilikom kupovine Ferrosal-a, preuzmite svoju Amsal poklon karticu
  • Kupovinom 4 kutije Ferrosal-a u apoteci gdje ste dobili Amsal poklon karticu, stičete pravo na poklon proizvod
  • Kartica važi 6 mjeseci od prve kupovine proizvoda
  • 4 kutije Ferrosal-a trebate kupiti u apoteci koja Vam je izdala Amsal poklon karticu
  • Farmaceut će svaku kupovinu ovjeriti pečatom apoteke i potpisom
  • Obavezno čuvajte račune kao dokaz kupvine
  • Nakon kupovine 4. kutije Ferrosal-a, popunjenu karticu sa priloženim računima predajte farmaceutu u apoteci koja Vam je izdala poklon karticu i preuzmite svoj gratis proizvod
Back To Top